עדכון אחרון: 26/2/24

מדיניות פרטיות וה-cookies שלנו

מהי מדיניות הפרטיות?

חברת הופה דיגיטל בע"מ (להלן: "הופה דיגיטל" ו/או "החברה" ו/או "אנחנו" ו/או אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובות האינטרנט Hope.Tech, Hopa.Digital ,  menu.hopa.tech(להלן: "אתרי החברה") ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה המקושרת לכתובת זו.

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שתמסור לה ובמידע שייאסף אודותיך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בנוסף, מדיניות זו חלה גם על פעילותיך והשתתפותך באילו מפעילות מועדון החברים שמפעילה החברה, וכן שלל השירותים שמציעה החברה, בין אם בעצמה או בין אם באמצעות צד ג', בשינויים המחויבים לפי העניין.

נתונים שימסרו על ידך ישמרו במאגר המידע של הופה דיגיטל ויעובדו על ידי החברה, בין היתר באמצעות צדדים שלישיים, בהתאם להוראות הדין החל.

לידיעתך, לא חלה עליך חובה חוקית כלשהי למסור את הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר ו/או בשירותי החברה, אולם אם תבחר שלא למסור מידע שנדרש לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא תוכל להשתמש בשירותים.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך רלוונטית לכלל המשתמשים באתר ו/או שירותי החברה למיניהם.

שינויים במדיניות

אנו עשויים לעדכן את מדיניות זו מעת לעת. אנו נעדכן את התאריך בראש מדיניות זו בכל פעם שתתבצע.

דיווח על פגיעה בפרטיות או בעניין קוקיז (עוגיות)

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, השימוש בשירותים, בעת העברת מידע באמצעות החברה לבית העסק, או לכל שאלה בנושאי פרטיות ו/או מדיניות הCookies של החברה, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: Info@Hopa.Digital ונציג מטעמנו יעמוד לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי לחברה

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון רישום לחברות במועדון של בית העסק באמצעות החברה, רישום לאירועים שונים שעורכת החברה או שמפרסם בית העסק באמצעות החברה, רישום לרשימות התפוצה של החברה או בית העסק המפרסם באמצעות החברה, הגשת קורות חיים לחברה או לבית העסק המפרסם באמצעות החברה, יצירת קשר עם החברה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון: שם מלא, מספר ת.ז., כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר או לשירות בו תהיה מעוניין להשתתף. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי החברה.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן לחברה.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר או השירות הרלוונטי, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשתם לאתר או לשירות הרלוונטי, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אתכם, סוג מכשיר הקצה שברשותכם ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש כאמור, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שתשתף

החברה מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. אף חלק משירותיה ופעילויותיה השונות של החברה עשויות להתנהל באמצעות פלטפורמות מקוונות של צדדים שלישיים. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האתר וכן הקהילות המקוונות עשויים לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר והמשתתפים השונים. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוענים לאתר או לשירות הרלוונטי אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לכם כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

מידע שנמסר לצורך ביצוע תשלום

האתר ו/או שירותי האתר כוללים אפשרות תשלום באמצעותם לבעלי עסק שונים. פרטי כרטיס אשראי שתמסור לצורך ביצוע התשלום יועברו לצורך ביצוע התשלום בבית עסק הרלוונטי ולא יישמרו על ידינו. הנך מוזמן לצפות בתקנון השימוש באתר: https://hopa.tech/website-terms-of-use/

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף החברה במהלך השימוש שתעשו באתר או אילו משירותיו, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות  –

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותיך, אלא במקרים שלהלן  –

היכן נשמר המידע?

המידע שהחברה אוסף נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע מאובטחים, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

אבטחת מידע

החברה מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. המידע נשמר על שרת מאובטח למען מניעת חדירה לפרטי המידע שיימסרו. עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בחברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לחברה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבלו הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

מדיניות ה-Cookies של חברת הופה דיגיטל בע"מ

הופה דיגיטל בע"מ ("אנחנו", "אנו", "החברה") משתמשת ב-Cookies באתריה: https://hopa.digital
https://hopa.tech
https://menu.hopa.tech
 (השירות).

בשימושכם בשירות אתם מסכימים לקבל מאיתנו Cookies

מדיניות ה-Cookies שלנו מסבירה מהן Cookies, כיצד אנו משתמשים בהן, כיצד גופי צד ג' שאנו עובדים איתם עלולים להשתמש בהן בשירות שלנו, הברירות שלכם בנוגע ל-Cookies ומידע נוסף בקשר ל-Cookies.

מהן Cookies?

Cookies הינן פיסות טקסט זעירות הנשלחות בידי דפדפן האינטרנט שלכם דרך אתר בו ביקרתם. קובץ Cookie מאוחסן בדפדפן שלכם ומרשה לאתר או לצד ג' לזהות אתכם ולגרום לביקורכם הבא באתר להיות פשוט יותר ולשירות שלו להיות שימושי ואישי יותר עבורכם.

Cookies יכולות להיות "מתמשכות" או "חד פעמיות" (פר סשן).

כיצד הופה דיגיטל בע"מ משתמשת ב-Cookies?

בכניסה ובשימוש באתר אנו עלולים לשתול מספר Cookies בדפדפן שלכם.

אנו משתמשים בהן למטרות הבאות:

אנו עלולים להשתמש הן ב-Cookies חד פעמיות והן במתמשכות באתר ואנו משתמשים בסוגים שונים של Cookies באתר:

Cookies של צד ג'

בנוסף ל-Cookies שאנו משתמשים בהן, אתרנו עשוי להשתמש גם ב- Cookiesשל צדדים שלישיים שמאפשרים ניתוח נתונים ומספקים פרסום מותאם. אלו יכולים לכלול שירותים כמו גוגל אנליטיקס ומערכות פרסום שונות שמשתמשות ב- Cookies למיקוד פרסומות בהתאם להעדפות והתנהגות גלישה שלך.

מהן האפשרויות שלכם לגבי Cookies?

במידה ותרצו למחוק Cookies או להנחות את הדפדפן שלכם שימחק או יסרב לקבל Cookies נא בקרו בעמודי ה"עזרה" של הדפדפן שלכם.

לתשומת ליבכם, במידה ותמחקו את ה-Cookies ו/או תסרבו לקבל אותן ייתכן ולא תוכלו להשתמש בכל השירותים שאנו מציעים, ייתכן ולא תוכלו לשמור את העדפותיכם וחלק מהעמודים עלולים שלא לעבוד בצורה תקינה.

היכן ניתן למצוא עוד מידע לגבי Cookies?

ניתן ללמוד עוד על Cookies באתרי צד ג' הבאים:

שינויים במדיניות ה-Cookies

אנו עשויים לעדכן את מדיניות ה-Cookies מעת לעת. אנו נעדכן את התאריך בראש מדיניות זו בכל פעם שתתבצע.

יצירת קשר

במידה ויש לכם שאלות בנוגע למדיניות ה-Cookies שלנו, נא צרו קשר איתנו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@hopa.digital .

הופה דיגיטל שומרת לה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המפורטים לעיל.

_____

Last Updated: February 26, 2024
Privacy and Cookies Policy

What is this Privacy Policy?
Hopa Digital Ltd. ("Hopa Digital" and/or "the Company" and/or "We" and/or "Us") respects the privacy of the users of the Company's websites, operating under the internet addresses Hope.Tech, Hopa.Digital, and menu.hopa.tech (hereinafter: "the Company's Sites") and any other address as per the Company's discretion linked to this address.
These terms will educate you about the privacy policy practiced on the site. They review, among other things, how the Company uses the information you provide to it and the information collected about you while you use the site. In this policy, "Personal Information" means any information that can reasonably be used to identify you, including your first and last name, address, telephone number, and more.
This policy is an integral part of the website's Terms of Use. Additionally, this policy applies to your activities and participation in any of the membership club activities operated by the Company, as well as the various services offered by the Company, whether by itself or through a third party, subject to the required changes.

Data provided by you will be stored in Hopa Digital's information database and processed by the Company, including through third parties, in accordance with applicable law.
Please note, you are not legally obligated to provide the data conveyed by you through the use of the site and/or the Company's services. However, if you choose not to provide information required to operate the service offered on the site, you may not be able to use the services.

This policy is written in masculine form for convenience only, but it is relevant for all users of the site and/or the Company's services.

Changes in Policy
We may update this policy from time to time. We will update the date at the top of this policy whenever it is done.

Privacy or Cookies Infringement Reporting
If you believe your privacy has been violated during the use of the site, the use of the services, while transferring information via the company to the business, or for any question regarding privacy and/or the Company's Cookies policy, please contact the company via the following email: Info@Hopa.Digital, and our representative will be available for any request, response, question, or complaint.

Submitting Personal Details and Information to the Company
Using the site does not involve registration or submission of personal details and information. However, various areas and sections on the site, such as registering for a business membership club through the company, registering for various events conducted by the company or advertised by the business through the company, subscribing to the company's or the business's mailing lists, submitting resumes to the company or to the business advertising through the company, contacting the company through online contact forms on the site, etc., may involve registration and submission of personal details and information, such as full name, ID number, address, telephone, active email address, organizational affiliation, and additional details as necessary and according to the circumstances.
Fields that are mandatory to fill will be explicitly marked. Without providing the requested details in the mandatory fields, you will not be able to register in the relevant area on the site or to the service in which you wish to participate. You must provide only true, accurate, and complete details, and you hereby confirm the accuracy of the details you provided. The details and personal information you provide, as well as additional details about your use of the site (as detailed later in this policy), will be stored by the company.
You are not legally obligated to provide the details and personal information. Their provision depends on your consent and free will – however, providing incorrect details, or not providing all the required details, may prevent you from completing the registration or using some of the site's services, may affect the quality of the service provided to you, and may impair the ability to contact you if necessary.
We may collect additional information when you contact and correspond with the company, for example, when you submit requests or inquiries of any kind to the company.
When you provide personal information of a third party, you declare that you have obtained his explicit consent to provide the information to the company, for the use of this information in accordance with this policy.

Information Collected During Use of the Site
When you use the site, the company may collect information about your habits in relation to the use of the site or the relevant service, including content you have uploaded or posted, information you have read, pages you have viewed, services that have interested you, the location of your computer and the internet address (IP address) through which you accessed the site or the relevant service, the type of operating system you use, the type of terminal device you own, and more. Additionally, the company is entitled to collect and use third-party services to collect and analyze anonymous, statistical, or aggregate information in connection with the aforementioned use, including information relating to your activity on the site.

Social Networks and Personal Information You Share
The company provides users of the site tools for sharing and linking content from the site via social networks and various online services. Some of the company's services and activities may be conducted through third-party online platforms. Please note that the use of social networks and such online services is external and separate from the site and subject to the privacy practices of these services. This policy does not apply to the activities of these social networks or any online service operated by a third party.
The site and the online communities may also include content delivered for publication by users of the site and various participants. These contents may also include personal information. Be aware that the contents you load to the site or the relevant service are not private or confidential, and there should be no expectation of privacy regarding them. You should take caution and exercise judgment when providing personal information that could identify you or others.

Information Submitted for Payment Execution
The site and/or the services of the site include a payment option through which various business owners can be paid. Credit card details you provide for the purpose of making the payment will be transferred for the purpose of executing the payment at the relevant business and will not be stored by us. You are invited to view the terms of use on the site: https://hopa.tech/website-terms-of-use

Use of Information
The details and personal information you provide and the details collected by the company during your use of the site or any of its services will be used in accordance with the provisions of this policy or according to any law, for the following purposes –

Transfer of Information to Third Parties
The company will not transfer your personal information and the details collected about your activities to third parties, except in the following cases –

Where is the Information Stored?
The information collected by the company is stored in its database, hosted at secured server hosting and data backup providers, which may also be located outside the borders of Israel. Additional information, as detailed in this policy, is collected and stored by other companies (such as statistics companies, etc.). They may also store the information outside the country. Your consent to this policy also constitutes consent to the storage of the information abroad and its transfer outside the borders of Israel.

Information Security
The company places utmost importance on the security of the information in its systems. The information is stored on a secured server to prevent unauthorized access to the information provided. However, these applications do not absolutely guarantee that personal information will not be exposed or stolen from the company's databases. Therefore, the company does not commit, and you cannot reasonably expect, that the services and information systems used by the company will be immune from unauthorized access to the information stored in them. By using the site and its services, you are aware and agree to these limitations.

Right to Review Information
According to the Protection of Privacy Law, 1981, every person is entitled to review himself, or by his authorized representative in writing or by a guardian, the information about him that is held in a database. A person who has reviewed the information about him and found that it is incorrect, incomplete, unclear, or not updated, is entitled to contact the database owner with a request to correct the information or delete it. If the database owner refuses, he must notify the requester in the manner and by the means set forth in the regulations enacted under the Protection of Privacy Law. Upon refusal of the database owner to allow review and on the notification of refusal to correct or delete information, the requester of the information may appeal in the manner and by the means set forth in the regulations.
Please note that deleting information may prevent you from continuing to receive services from the site and may lead to the cancellation of your registration to the site. Information required by the company – including documentation of actions you performed on the site – will continue to be stored by the company according to law, but will no longer be used for contacting you. If within 30 days you do not receive a notice that the information requested by the company to be deleted has indeed been deleted according to this section, you will be entitled to approach the court in the manner set forth in the regulations enacted under the Protection of Privacy Law, so that it will instruct the company to act as mentioned.

Changes in the Privacy Policy
The company is entitled to change the terms of the privacy policy from time to time. If significant changes are made in the policy, a notice about it will be published on the home page of the site 30 days before the changes take effect. If other changes that are not significant are made in the policy, a notice about it will be published on the home page of the site 7 days before they take effect – unless changes are made in the policy according to the provisions of any law, or a demand of a competent authority, then the changes will take effect according to the provisions of the law or the demand as mentioned. Continued use of the site after the change in the policy indicates your agreement to the amended policy. If you do not agree with the updated text of the policy, you should cease further use of the site.
At any time, you can review the updated policy by clicking on the appropriate link on the site.

Hopa Digital Ltd.'s Cookies Policy
Hopa Digital Ltd. ("We", "Us", "The Company") uses cookies on its sites: https://hopa.digital, https://hopa.tech, https://menu.hopa.tech (the Service).
By using the Service, you agree to receive cookies from us.
Our Cookies Policy explains what cookies are, how we use them, how third parties we may partner with may use cookies on the Service, your choices regarding cookies, and further information about cookies.

What are Cookies?
Cookies are small pieces of text sent by your internet browser by a website you visit. A cookie file is stored in your browser and allows the site or a third-party to recognize you and make your next visit easier and the service more useful to you.
Cookies can be "persistent" or "session" cookies.

How does Hopa Digital Ltd. Use Cookies?
Upon entering and using the site, we may plant several cookies in your browser.
We use them for the following purposes:

Third-party Cookies
In addition to our own cookies, our site may also use third-party cookies that enable analytics and provide tailored advertising. These may include services like Google Analytics and various advertising systems that use cookies to target advertisements based on your preferences and browsing behavior.

What are Your Choices Regarding Cookies?
If you wish to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, please visit the "Help" pages of your browser.
Please note that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some of our pages might not display properly.

Where Can You Find More Information About Cookies?
You can learn more about cookies at the following third-party websites:

Changes in the Cookies Policy
We may update our Cookies Policy from time to time. We will update the date at the top of this policy whenever it is done.

Contact Us
If you have any questions about our Cookies Policy, please contact us using the following email address: info@hopa.digital.

Hopa Digital reserves the right to change the terms of use detailed above from time to time.

he_IL

צור קשר

רוצים לשמוע עוד על המערכת הייחודית של הופה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם מיד!

הצטרפו לאלפי לקוחות מרוצים .

דילוג לתוכן